ĐĂNG NHẬP HACK LIKE FACEBOOK BẰNG LINK TOKEN

- Mô tả : Cách này dùng link token để đăng nhập. Sử dụng Đơn Giản An Toàn và Bảo Mật Tuyệt Đối , xem video hướng dẫn bên dưới .

Hướng Dẫn Trên Điện Thoại Hướng Dẫn Trên Máy Tính

Lưu ý: Đầu tiên bạn phải đăng nhập facebook trên trình duyệt hiện tại. Nếu chưa đăng nhập, hãy đăng nhập TRƯỚC khi thực hiện các bước sau.

BƯỚC 1: Click NÚT LẤY MÃ DỮ LIỆU để lấy dữ liệu.

BƯỚC 2: Trên máy tính: Copy nội dung CTRL + A (Chọn tất cả) Sau đó CTRL + C (Copy tất cả) như hình sau.

BƯỚC 3: Dán tất cả nội dung đã sao chép ( nếu trên máy tính có thể bấm tổ hợp phím: CTRL + V ) vào ô dưới đây: